Hungarian Hussar, tournament regalia, 17th century.Képaláírás: Magyar huszár a XVII. századból, torna-díszben.
A bécsi udvari mütőrténeti gyűjtemények torna-kodexébol.
Képek a huszár-kiállításból.

Ismerteto szöveg: A tőrténelmi fejlodés sorrendjében, a bécsi udvari műtőrténelmi múzeumban levo torna kodexbol kőzőljük azt a három képet, mely a XVI-ik [helyesen: XVII.] század második felében Ferdinánd foherczeg ambrasi, prágai és pilseni udvaraiban tartott magyar huszár-tornák lovasait ábrázolja. Az egyik felvirágozott fegyverzetű magyar huszár. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 25.)


A XVII. századi magyar hadviseletre egy megbízható forrásunk van DILLICH VILMOS-nak 1600-ban megjelent könyvében, a melyben úgy lovasságunkról, mint gyalogságunkról hő leírást és fametszető képeket találunk. E szerint a tizenhetedik század elején huszárjaink orrvédos hegyes sisakot, pánczélinget, szablyát és jobb czombjuk alatt hegyes torkardot, jobb kezükben lobogós kopját viseltek. A nyeregben ezenkívül nagyobb pisztolyt (puffer) hordtak. A kapitányok a pánczél felett vörös fegyverkabátot s tiszti jelvényül buzogányt viseltek... A cs. kir. belügyminiszterium bécsi levéltárában van egy kézirat e korból, egykorú tollrajzokkal. Ezek is megegyeznek Dillich rajzaival... (Forrás: Szendrei János: a XVI. és XVII. század hadtörténelmi emlékei)


Caption: Hungarian hussar 17th century, tournament regalia.
The Viennese court historical art collections tournament book.
Images of Hussars exhibition.

Reference text: In the historical development order, in the tournament codex in the Imperial Court of Vienna art historical museum, are shown three images of the 16th [read: 17th] century. In the second half of the {16th} century Ferdinand Duke of Ambras, Prague and Pilsen held court tournaments featuring Hungarian hussar riders. One felvirágozott armed Hungarian hussar. (Source: Sunday News, 25 February 1900.)

Source: Hungarian National ArchivesIn these "Hungarian style" tournaments, the participants wore Hungarian and Turkish costumes and used sabres to strike off feathers attached to their opponents' helmets and to the apex of their painted shields. Even at a time when Turkish armies were a constant threat to eastern Europe, their costumes and tactics were imitated by their foes.


See also another Hungarian Hussar, tournament regalia, 17th century
A woodcut of Ferdinand of Tyrol in Hungarian Tournament attire, 16th century.
Other illustrations of Hungarian Costume & Soldiers
17th Century Illustrations of Costume & Soldiers

www.000webhost.com