Hungarian nobleman of the sixteenth century

Sebastian Thököly, 1572Magyar főur a XVI. században.
Thököly Sebestyén czimeres levelének miniaturejéről. Az 1572 október 7-ikén kelt oklevél eredetije az országos levéltárban.

Hungarian aristocracy 16th century.
Sebastian Thokoly's miniature from a manuscript. The original of a charter dated 7th October 1572, at the national archives.

Source: Hungarian National ArchivesOther illustrations of Hungarian Costume & Soldiers
16th Century Illustrations of Costume & Soldiers

www.000webhost.com